Regulamin

RainbowLoomPolska.com (dalej „Strona”, „My”, „Nasz”, „Nas”). Udostępniamy Stronę w formie miejsca, gdzie odwiedzający mogą uzyskać dostęp do informacji i złożyć zamówienie na produkty, wystawione na sprzedaż poprzez Stronę.
Korzystanie z niniejszej Strony regulowane jest Warunkami korzystania i Polityką prywatności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Warunkami korzystania. Korzystanie z niniejszej Strony oznacza Państwa zgodę z Warunkami korzystania.
Państwo (Użytkownik, Państwo) potwierdzacie swoją zgodę z Warunkami korzystania poprzez uzyskanie dostępu, użytkowanie i/lub złożenie zamówień na produkty za pomocą Strony.

Zmiana Warunków korzystania

My mamy prawo wprowadzić zmiany na Stronie i w Warunkach korzystania w każdej chwili. Po wprowadzeniu zmian w Warunkach korzystania, My opublikujemy uaktualnioną wersję pod łączem „Warunki korzystania” na Stronie. Odwiedzanie lub korzystanie ze Strony po uaktualnieniu wersji Warunków korzystania, umieszczonych na Stronie, oznacza Państwa zgodę z uaktualnionymi Warunkami korzystania.

Konto użytkownika i hasło

Jeśli zarejestrowaliście się Państwo w celu skorzystania z jakiejkolwiek usługi lub funkcji, dostępnej na Stronie, ponosicie Państwo odpowiedzialność za jakiekolwiek wykorzystanie Państwa nazwy użytkownika i/lub hasła, i zobowiązujecie się Państwo przechowywać te dane w bezpiecznym miejscu. My mamy prawo do zamknięcia konta użytkownika, jeśli Użytkownik korzystał z adresów proxy (adresy Internet Protocol), które mogą zaszkodzić Stronie i świadczonym przez nią usługom i/lub zaszkodzić innym Użytkownikom Strony, lub które stanowią próbę korzystania z kilku kont użytkownika. Jeśli korzystacie Państwo z kilku kont użytkownika w celu przeszkodzenia w funkcjonowania Strony lub ograniczenia praw innych Użytkowników do dostępu i korzystania ze Strony, my zastrzegamy sobie prawo podjęcia działań zapobiegawczych (w tym aż do zamknięcia) w odniesieniu do wszystkich należących do Państwa kont użytkownika. Decyzja o zamknięciu kont użytkownika podejmowana jest przez nas w trybie jednostronnym. Konto użytkownika może zostać usunięte bez uprzedzenia Użytkownika.

Państwa treść

Możecie Państwo za pomocą poczty elektronicznej przesyłać materiały, w tym tekst, grafikę, informacje, materiały wideo, komentarze i inne dane.

Odpowiedzialność za zawartość treści

Tworzycie Państwo i dostarczacie do nas treści na swoje własne ryzyko i ponosicie Państwo osobistą odpowiedzialność za ich zawartość. Przesyłając swoje treści, zgadzacie się Państwo, że nie zawierają one żadnych informacji poufnych, a zawartość treści będzie widoczna dla innych odwiedzających.
My mamy prawo wykorzystać przesłane materiały (treści) na Stronie. Nie zobowiązujemy się do wykorzystywania czy publikacji tych treści na Stronie. Możemy w dowolny sposób korzystać z Państwa treści w celu propagowania lub reklamowania nas oraz Strony. Nie macie Państwo prawa do uzyskania jakiejkolwiek rekompensaty za przesłane treści lub za korzystanie przez nas z Państwa treści.
Państwa treści nie powinny zawierać informacji, które naruszają lub mogłyby naruszyć prawa osób trzecich, włączając w to prawa własności intelektualnej (na przykład prawa autorskie lub marki innych); a także informacji, które mogą zostać zrozumiane przez nas lub przez innych Użytkowników jako niebezpieczne, obraźliwe, wulgarne, nieprzyzwoite, takie, które mogą spowodować naruszenie prywatności, niemoralne lub obraźliwe lub niezgodne z prawem treści.
Jeśli nie będziecie Państwo przestrzegać wymienionych poniżej ograniczeń, otrzymacie Państwo od nas pocztą elektroniczną wiadomość z informacją, że Państwa treści były redagowane lub że nie mogą zostać opublikowane na Stronie. Wiadomość ta może także zawierać uprzedzenie o tym, że dostęp do Państwa konta lub kont użytkownika będzie ograniczony lub konto czy konta użytkownika zostaną zamknięte w przypadku ponownego lub systematycznego naruszania wymienionych powyżej ograniczeń co do treści.

Korzystanie przez nas z Państwa treści

Przesyłając swoje treści do nas, udzielacie Państwo nam i naszym następcom prawnym prawa do bezpłatnego wykorzystania treści w jakikolwiek sposób, redagowania, wnoszenia zmian, publikacji, usunięcia (w tym, lecz nie ograniczając się do Strony) w dowolny sposób i w dowolnym celu (w tym w celach komercyjnych) bez zgody autora.

Nielegalne wykorzystanie

Nie powinniście Państwo wykorzystywać Strony w jakikolwiek nielegalny sposób, i w jakimkolwiek nielegalnym celu.

Nasze treści

Wszelkie materiały, zamieszczone na Stronie, w tym wszystkie teksty, grafiki, reklamy, nazwy, logotypy, znaki towarowe, aplikacje i oprogramowanie (zarówno zarejestrowane jak i niezarejestrowane) (Nasze treści) są naszą własnością i są chronione prawem autorskim, marką i innymi przepisami prawa o własności intelektualnej.
Możecie Państwo korzystać z naszych treści w swoich osobistych niekomercyjnych celach, na przykład w celu uzyskania informacji o produkcie i/lub złożenia zamówienia na produkt poprzez niniejszą Stronę. Nie możecie Państwo wykorzystywać, odtwarzać, zmieniać, dystrybuować, publikować, przekazywać, rozpowszechniać w celach komercyjnych jakiejkolwiek części naszych treści.
Jakiekolwiek nieusankcjonowane wykorzystanie materiałów, które pojawiają się na naszej stronie może naruszyć prawa autorskie, znak towarowy i inne odpowiednie przepisy i może zostać przyczyną pociągnięcia do odpowiedzialności karnej i cywilnej.

Łącza zewnętrzne

Strona może zawierać hiperłącza do stron, zarządzanych przez osoby trzecie (w tym mediów społecznościowych) (Strony powiązane). Dostęp do Stron powiązanych udzielany jest wyłącznie dla Państwa wygody, i ponosicie Państwo osobistą odpowiedzialność za podjęcie decyzji o odwiedzeniu, korzystaniu i zakupie ich produktów i usług wyłącznie na własne ryzyko.
Podczas dostępu i wykorzystaniu Stron powiązanych, zgadzacie się Państwo z ich Warunkami korzystania. My nie kontrolujemy, nie potwierdzamy i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek cechy, treści, produkty, lub inne materiały, dostępne na Stronach powiązanych. Jakiekolwiek prawa, roszczenia albo czynności, które możecie Państwo zgłaszać do Stron powiązanych, mogą zostać przedłożone wyłącznie bezpośrednio do ich właścicieli lub operatorów konkretnej strony.

Odpowiedzialność

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek przeszkody, straty lub uszkodzenie danych, systemów komputerowych lub urządzeń przenośnych, które może powstać w związku z korzystaniem przez Państwa ze Strony. Nie zważając na wszelkie środki ostrożności, przedsięwzięte przez nas, nie możemy zagwarantować nieprzerwanego dostępu do Strony, jak również tego, że nie będzie żadnych awarii, błędów, zaniechań lub utraty przesyłanych informacji.

Okoliczności siły wyższej

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia związane z wykonaniem jakiegokolwiek z naszych zobowiązań, jeśli takie opóźnienie wywołane jest okolicznościami siły wyższej, takimi jak odmowa lub zawieszenie wykonania usług, w tym usług sprzedaży energii elektrycznej, systemów płatności banku, lub oddziałów pocztowych.

Zgodność z obowiązującymi przepisami

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie z niniejszych Warunków korzystania zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne, takie postanowienie zostanie usunięte z Warunków korzystania, a pozostała część Warunków korzystania będzie nadal w pełni skuteczna i będzie umową między Państwem i nami.

Zwroty, wymiany i reklamacje

Prosimy o zapoznanie się z naszym regulaminem – rozdział Zwrot, zamiana i gwarancja jakości.

Opłata i dostawa zamówień

Prosimy o zapoznanie się z naszym regulaminem – rozdział Opłata i dostawa.

Kontakt

Jeśli będziecie Państwo mieć jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków korzystania, prosimy o kontakt z nami.

Płatnosci i wysyłka

W naszym sklepie możesz wybrać jeden z następujących sposobów płatności: Przelew na rachunek bankowy Sklepu. Płatność przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej – DotPay. Płatność za pobraniem. Zamówioną przez Ciebie produkcję Rainbow Loom wysyłamy KURIEREM

Dlaczego Oryginalne?

Produkcja Rainbow Loom nie zawiera ftalanów, ołowiu, lateksu i innych substancji szkodliwych. Dla wiecej informacji o tym, jakie zagrożenie dla zdrowia mogą stwarzać niektóre podrobione zestawy, proszimy kliknąć tutaj.

Hurtownia

Jesteśmy oficjalnym i autoryzowanym dystrybutorem Rainbow Loom w Polsce. Obsługujemy hurtownie i sklepy na terenie całego kraju. Zapraszamy serdecznie do współpracy hurtownie, sklepy internetowe oraz stacjonarne, które chciałyby oferować swoim klientóm oryginalne produkty Rainbow Loom.